Dünyada son yıllarda yaşanan en büyük insani dramın başlıca öznesi kuşkusuz Suriyeli sığınmacılar. Peki dünya Suriyeli sığınmacılara ne kadar yardım eli uzatıyor? Yardımlarda hangi eksiklikler göze çarpıyor?

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi rakamlarına göre, savaştan kaçarak başka ülkelere sığınan kayıtlı 5 milyon 57 bin Suriyeli sığınmacıdan yaklaşık 3 milyonuna tek başına Türkiye ev sahipliği yapıyor.

Geriye kalan 2 milyon sığınmacı Mısır, Irak, Ürdün ve Lübnan tarafından kabul edildi. Resmi veriler, inşa edilen sığınmacı kamplarının oldukça yetersiz olduğunu gösteriyor.

Her 10 Suriyeli sığınmacıdan yalnızca 1’i çadır kamplarında barınabiliyor. 4.5 milyon Suriyeli sığınmacı, kentlerde ve kırsal alanlarda kendi imkanlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

BM raporlarına göre sığınmacı ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılması gereken bütçede büyük bir açık bulunuyor.

2017 itibariyle toplanması gereken miktarın 4 milyar 633 milyon dolar olduğu kaydediliyor. Ama yılın yarısına gelinmesine rağmen sadece 831 milyon dolarlık yardım toplanabildi. Bu, gerekli olan miktarın sadece 5’te 1’ini oluşturuyor.

Toplanan yardımlar ülkelerden geldiği gibi sivil toplum kuruluşları ve özel bağışçılar da ciddi katkı sağlayabiliyor.

Suriyeli sığınmacılara yapılan yardımlarda ABD bu yıl 202 milyon dolarla ilk sırada yer alıyor. ABD’yi 108 milyon dolarla Almanya ve 70 milyon dolarla Avrupa Birliği izliyor.

Toplanan yardımların büyük bir bölümü gıda ve sağlık ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Bunun dışında barınma, eğitim, güvenlik ve sosyal hizmetler en önemli ihtiyaçlar olarak öne çıkıyor.

Sığınmacı sorununun bir ayağı da Avrupa. Sadece 2015’te Avrupa’ya bir milyondan fazla sığınmacı ulaştı.

2011-2017 arasında Avrupa’ya sığınma başvurusunda bulunan 937 bin Suriyelinin yüzde 65’nin sadece Almanya ve İsveç’i tercih etmesi dikkat çekti.

Talep bu denli büyük olunca AB ülkeleri harekete geçti. Macaristan yasadışı sığınmacı geçişlerini önlemek için Sırbistan sınırına 175 kilometrelik jiletli tel örgü çekti. Sınır bölgelerinde OHAL ilan ederek sığınmacılara yüksek cezalar verdi.

Slovenya 150, Bulgaristan 146, Yunanistan 12 ve Avusturya 4 kilometrelik tel örgülerle sığınmacı akınını engellemeye çalıştı. BM sınıra tel örgü ören ülkeleri kınadı.