UNDESA’nın (BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi) tahminlerine göre dünya üzerinde yarısını kadınların oluşturduğu 250 milyona yakın uluslararası göçmen bulunuyor. Bu sayı, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3’üne denk geliyor yani her 30 kişiden 1’i göçmen statüsünde. Türkiye de son yıllarda en çok göçmen alan ülkeler arasına girdi.

Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu toprakları, bu topraklara göç etmiş kültürlerin getirdiği zenginlikle bugün 191 farklı ülkeden insana ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda gerçekleştirdiği sosyo-ekonomik kalkınmanın sonucu olarak Türkiye’de; eğitim görme, iş kurma, emekli göçü gibi çeşitli amaçlarla pek çok yabancı ikamet izni ile kalıyor. Bunun yanı sıra Türkiye, yalnızca ikamet izniyle gelenleri değil aynı zamanda kendi devletinin ulusal korumasından faydalanamadığı için uluslararası koruma arayan pekçok yabancıya da kucak açıyor.

FARKINDALIĞIN ARTMASI HEDEFLENİYOR

Bu vesileyle Birleşmiş Milletlerce 2000 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’nde Türkiye’de de göçmenler bir kez daha hatırlandı, bu konudaki farkındalığın artması hedeflenerek göçlerin toplumları zenginleştiren bir olgu olduğu vurgulandı. 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü etkinliklerinin yanı sıra yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda birçok iletişim çalışması gerçekleştirildi.

Türkiye’deki tüm göçmenlere hizmet sunan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) liderliğinde sosyal medyada paylaşılan #UluslararasıGöçmenlerGünü etiketi ise en çok ilgi gören konulardan biri oldu.18 Aralık’ın göçmenlere toplumun karşılıklı uyumunu desteklemek, kardeşlik hukukunu pekiştirmek için bir fırsat olduğu gerçeğiyle 18 Aralık’a özel kamuoyu farkındalığının artırılmasına katkı sağlandı.